Vakantie en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Niet vergeten
Op deze dagen is GEEN opvang voorzien op school.
Voor opvang moet u beroep doen op 't Loavertje
(buitenschoolse opvang).

 

woe 6 oktober Pedagogische studiedag
1-7 november Herfstvakantie
vrij 12 november Pedagogische studiedag
Maandag 20 december Start kerstvakantie (coronamaatregel)
27december - 7 januari Kerstvakantie
woe 23 februari Pedagogische studiedag
28 februari - 4 maart Krokusvakantie
4-18 april Paasvakantiedag
Woe 25, do 26, vrioj 27 mei Vrije dagen (geen school en opvang - Hemelvaart)
ma 6, di 7 en woe 8 juni Vrije dagen (geen school en opvang - Pinksteren)
Donderdag 30 juni Pedagogische studiedag