Vakantie en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Niet vergeten
Op deze dagen is GEEN opvang voorzien op school.
Voor opvang moet u beroep doen op 't Loavertje
(buitenschoolse opvang).

 

ma 28 september Pedagogische studiedag
Woe 7 oktober Pedagogische studiedag
2-6 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand
21 december - 1 januari Kerstvakantie
27 januari Kindvrije dag
15-19 februari Krokusvakantie
17 maart Kindvrije dag
5-16 april Paasvakantie
12-14 meit Lang weekend: Hemelvaar
24-26 mei Lang weekend: Pinksteren
30 juni Kindvrije dag