Troeven

Hier mag je zijn wie je bent

Hier mag je zijn wie je bent en zoals je bent, met gaven en gebreken!
Om te kunnen worden die je in aanleg bent: een zaadje dat kiemt tot een sterke boom van morgen.

Nieuwe kleuterblok

Onze nieuwe en duurzame kleuterblok werd mogelijk gemaakt door een investering van scholengroep impact!, de scholengroep waartoe wij behoren.

Het nieuwe gebouw zal past op onze groene school! Binnen zijn er grote raampartijen en een patio, zodat we ten volle kunnen genieten van de natuurlijke lichtinval.

Onze kleuters zijn reeds gehuisvest in het nieuwe gebouw. Momenteel zijn we volop bezig met de omgevingswerken.

Wat vind je hier terug?

 • Peuterklas
 • 2x 1e kleuterklas
 • 2x 2e kleuterklas
 • 2x 3e kleuterklas
 • Vloerverwarming
 • Polyvalente ruimte
 • Patio, toegankelijk vanaf de polyvalente zaal
 • Overdekte speelplaats
 • * Klastuintjes
 • * Groene speelplaats

* binnenkort

Groene speelomgeving

 • Grasveld
 • Voetbalveld
 • Adventurepark
 • Hindernissenparcours
 • In de nabije toekomst: groene kleuterspeelplaats (i.s.m. MOS Vlaanderen)

Onderzoekend en spelend leren

Kinderen komen tot inzichten en vaardigheden, spelenderwijs en/of door zelf op onderzoek te gaan. Zo leren ze zich een kritische houding aan te meten en out of the box te denken!

Onderzoekend en spelend leren gebeurt van de peuterklas tot in het 6e leerjaar! We maken gebruik van boeiende STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) activiteiten en projecten, waarbij de grenzen tussen wiskunde, wetenschappen, techniek, ontwerp, kunst, ... vervagen! Elk kind ontdekt op die manier z'n eigen talenten en die van anderen!

En wat je zélf onderzoekt en leert, onthoud je beter!

Hier ben je thuis

Een kind dat zich ergens thuisvoelt, voelt zich goed.
We dragen het welbevinden van onze leerlingen hoog in het vaandel: elk kind is hier welkom en elk kind willen we een thuisgevoel geven!

We willen toegankelijk zijn voor leerlingen én ouders. We organiseren tal van formele en informele contactmomenten. Er zijn veel en duidelijke aanspreekpunten op onze school!

Mama's, papa's, grootouders, sympathisanten zijn steeds welkom in d'Oefenschool, op al onze evenementen, maar ook als lees-ouder, brei-oma, zwem-papa, ...

Kinderen vinden hier hun thuis tot ze afstuderen van de middelbare school!

Optimale begeleiding

We trachten onze leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden in al hun (leer)processen.
Er is een zorgcoördinator in de kleuterafdeling en een zorgcoördinator in de lagere afdeling. Zij volgen deze processen op per leerling of op klasniveau.

In de begeleiding van uw kind vinden we communicatie belangrijk. In de eerste plaats gaan we in gesprek met de leerling en u als ouder. Zo wordt u bijvoorbeeld op regelmatige basis geïnformeerd over de vorderingen van uw kind via rapporten en formele of informele oudercontacten, of we plannen tussendoor contactmomenten.

Indien nodig gaan samen te rade bij ons CLB (CLB Connect) of andere externen.

2 scholen op één campus

Op onze campus vind je d'Oefenschool en het Maerlantatheneum terug, twee sterke scholen op één campus! Dat wil zeggen dat kinderen hier vanaf de peuterklas tot en met het afstuderen van de middelbare hun thuis vinden.

We werken samen op tal van vlakken. Zo zijn wij ook een stageplaats van de leerlingen kinderverzorging van het Atheneum.

We zorgen voor een zachte overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs:

 • zorgcoördinator Julie is ook leerlingenbegeleider in onze middelbare school. Zij gaat als het ware 'mee' van de ene school naar de andere;
 • we eten in de refter van de middelbare school, zo komen de leerlingen dagelijks in deze omgeving;
 • leerlingen uit het zesde leerjaar krijgen wekelijks lessen Engels en lichamelijke opvoeding van leerkrachten uit het Atheneum;
 • jaarlijks organiseren we een project waarbij de leerlingen van het 6e leerjaar samenwerken met de leerlingen van de 1e graad van het secundair;
 • onze leerlingen van 5e en 6e leerjaar verwerven al ICT-vaardigheden die ze in het Atheneum gebruiken (Chromebooks en de virtuele ruimte van Google);
 • jaarlijkse inleefdag waarbij de leerlingen van het 6e leerjaar proeven van het aanbod van het Maerlanatheneum.

Gezond en  sportief op school

 • Kleuteraanbod: elke dag een koekje in de voormiddag en een vers stuk fruit in de namiddag!
 • Donderdag fruitdag.
 • Wij drinken enkel water op school, drinkflessen/bekers mogen altijd gevuld worden aan de waterfontein!
 • Toch een (granen)koekje mee? Graag in een herbruikbaar doosje.
 • Deelname aan activiteiten van MOEV.
 • Sport na school, in samenwerking met MOEV
 • 2 sportzalen op de campus
 • Multifunctioneel sportterrein
 • Voetbalveld
 • Bewegingsruimte in de kleuterblok
 • Zwemmen vanaf de 3e kleuterklas.

 

Veilig in het verkeer

Wij promoten het dragen van een fluoras en een fietshelm bij onze leerlingen.
We nemen ook deel aan verschillende acties van 'Verkeer Op School, zoals 'Helm op, fluo top'!
Aan de schoolpoort staat dagelijks een gemachtigd opzichter om de kinderen veilig over te steken.

Alle leerkrachten zijn geschoold als gemachtigd opzichter, dit is handig bij uitstappen.

Fietshelmen kunnen voor een kleine waarborg ontleend worden op onze school.

Zich veilig in het verkeer begeven is een belangrijke vaardigheid die de kinderen hun leven lang zullen nodig hebben!

Welkom in onze nieuwe kleuterblok!