Schoolkosten

ier vind je de schoolbijdragen van uw zoon/dochter terug.
Alle kosten worden maandelijks gefactureerd.

 

Maaltijden Kleuter Opvang Verbruik Totaal
Boterhammen
Soep
Warm
€0,50
€0,50
€0,50
/
€1,00
€3,75
€0,50
€1,50
€4,25
Maaltijden Lagere
Boterhammen
Soep
Warm
€0,50
€0,50
€0,50
/
€1,00
€4,50
€0,50
€1,50
€5,00 

 

Enkel voor kleuters
Dagelijks een koekje + stuk fruit
€6 per maand
Turn T-shirt lagere
Niet verplicht
€7
Opvang
Voor- schools vanaf 7u30
Na schools tot 16u
Vanaf 16u
€ 0,90
Gratis

€0,45 per begonnen kwartier
Uitstappen (Afhankelijk van de uitstap)
- toegangsgeld
- busvervoer
- inkomgeld
 € 
Zwemmen
Per zwembeurt (toegang + bus )
3e kleuter en 6e leerjaar zwemmen gratis.
 €1,50

 

Domiciliëring

Het is mogelijk om jouw facturen te betalen via domiciliëring. Het factuurbedrag wordt dan automatisch maandelijks van jouw rekening gehaald. Je blijft de facturen gedetailleerd op papier ontvangen, op die manier kan je perfect zelf opvolgen wat verbruikt werd.

Meer info hierover op het secretariaat!

Schooltoeslag

De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage.
Je ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van jouw groeipakket (kinderbijslag).

 

 

Onderwijscheques

Misschien heb je recht op onderwijscheques, als je voldoet aan enkele voorwaarden.
Meer info en aanvragen kan via het sociaal huis van Blankenberge.
Klik hier voor meer info.