Inschrijven

Inschrijven tijdens het schooljaar

  • Elke schooldag (tussen 8u30-16u30) of op afspraak.
  • Graag vooraf een seintje, zodat we voldoende tijd kunnen maken om u een leuke rondleiding te geven!

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Elke werkdag (tussen 9u00-14u00)
tot 03/07/2020
vanaf 17/08/20

of op afspraak:
050 43 25 30

directie@doefenschool.be
 
secretariaat@doefenschool.be
 

Instappen in de peuterklas

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder).

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Inschrijven kan elke dag van het schooljaar (graag een afspraak maken, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om een leuke rondleiding te geven).
Tijdens de zomervakantie: tijdens de eerste week van juli en vanaf 17 augustus 2020 (van 9u-14u).

Instapdata 2019-2020 (peuterklas)

 geboren t.e.m. Komen na... Dus vanaf...
02/03/2017 Zomervakantie 02/09/2019
04/05/2017 Herfstvakantie 04/11/2019
06/07/2017 Kerstvakantie 06/01/2020
03/08/2017 Instap 1 februari 03/02/2020
02/09/2017 Krokusvakantie 02/03/2020
20/10/2017 Paasvakantie 20/04/2020
25/11/2017 Hemelvaart 25/05/2020

Instapdata 2020-2021(peuterklas)

 geboren t.e.m. Komen na... Dus vanaf...
01/03/2018 Zomervakantie 01/09/2020
09/05/2018 Herfstvakantie 09/11/2020
04/07/2018 Kerstvakantie 04/01/2021
01/08/2018 Instap 1 februari 01/02/2021
22/08/2018 Krokusvakantie 22/02/2021
19/10/2018 Paasvakantie 19/04/2021
17/11/2018 Hemelvaart 17/05/2021

Kinderen geboren na 17/11/2018 starten op 1 september 2021 in de 1e kleuterklas.