Inschrijven

Inschrijven tijdens het schooljaar

  • Elke schooldag (tussen 8u30-16u30) of op afspraak
  • Graag vooraf een seintje, zodat we voldoende tijd kunnen maken om u een leuke rondleiding te geven!

 

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Elke werkdag (tussen 9u00-15u00)
tot 06/07/2018
vanaf 16/08/18

of op afspraak:
050 43 25 30
directie@doefenschool.be

Instappen in de peuterklas

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)!

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Inschrijven kan elke dag van het schooljaar (graag een afspraak maken, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om een leuke rondleiding te geven).
Tijdens de zomervakantie: tijdens de eerste week van juli en vanaf 17 augustus (van 9u-14u, op woensdag van 9u-12u).

Instapdata 2018-2019

Kinderen geboren t.e.m. Komen na... Dus vanaf...
03/03/2016 Zomervakantie 03/09/2018
056/05/2016 Herfstvakantie 05/11/2018
07/07/2016 Kerstvakantie 07/01/2019
01/08/2016 Instap 1 februari 01/02/2019
11/09/2016 Krokusvakantie 11/03/2019
23/10/2016 Paasvakantie 23/04/2019
03/12/2016 Hemelvaart 03/06/2019

Nieuw: Instapdata 2019-2020

 geboren t.e.m. Komen na... Dus vanaf...
02/03/2017 Zomervakantie 02/09/2019
04/05/2017 Herfstvakantie 04/11/2019
06/07/2017 Kerstvakantie 06/01/2020
03/08/2017 Instap 1 februari 03/02/2020
02/09/2017 Krokusvakantie 02/03/2020
20/10/2017 Paasvakantie 20/04/2020
25/11/2017 Hemelvaart 25/05/2020